Preloader Kapat
Matfen Kültür Sanat Dergisi 1. Sayı Yayınlandı

Matfen Kültür Sanat Dergisi 1. Sayı Yayınlandı

Sevgili Okuyucular,

Büyük bir heyecan ve gururla sunduğumuz HEMSAYE dergisi, bizler için önemli bir adımın ve başarının simgesidir. Matfen Emre Karataş Anadolu Lisesinde öğrenim gören değerli öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız bu dergi, öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini geniş kitlelerle paylaşma arzusunun bir yansımasıdır.

Bu dergiyi çıkarmaktaki temel amacımız, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve düşünsel yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamak, onların seslerini duyurmak ve kendilerini ifade etme becerilerini güçlendirmektir.

Öğrencilerin bir dergi çıkarması eğitim açısından oldukça önemlidir. Bu süreç, öğrencilere yazma becerilerini geliştirme, editöryal süreçleri öğrenme, takım çalışması yapma, eleştirel düşünme yeteneklerini artırma gibi pek çok fırsat sunar. Ayrıca, kendi yazılarını yayımlamak, öğrencilere öz güven kazandırır ve kendilerini ifade etme becerilerini güçlendirir.

Dergimize HEMSAYE adını da öğrencilerimiz koymuştur.  Saye “1. Gölge. 2. Koruma, sahip çıkma. 3. Yardım.” anlamlarına gelmektedir. “Hem” de başına geldiği Arapça ve Farsça kelimelere Türkçedeki “-daş” eki gibi birliktelik ve ortaklık anlamı katan bir ön ektir (hemfikir, hemcins, hemşehri [>hemşeri] sözcüklerindeki gibi). Buna göre hemsaye “sayesi bir olan yani aynı gölgeyi paylaşan, birbirini koruyup kollayan, yardımlaşan, komşu” demektir. Peki, HEMSAYE bizde neleri çağrıştırmaktadır:

  • Hemsaye, iç içe geçmiş, birbirine sıkıca bağlı olan, ahenk içinde olan anlamına gelir; birlikte var olmanın ve birlikte ilerlemenin önemini vurgular.
  • Hemsaye, bireyler arasında sıkı bir bağ oluşturmak demektir; bu bağ, insanların birbirlerine destek olmalarını, birlikte çalışarak ortak hedeflere ulaşmalarını sağlar.
  • Hemsaye, İnsanlık tarihi boyunca  toplumların var olma ve gelişme mücadelesinde önemli bir rol oynamıştır. Bunun en güzel örneklerinden biri de Atatürk ve onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Bu derginin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca bize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen kurucularımıza ve yöneticilerimize, dergimizin dizgisini hazırlayan Matfen Eğitim Kurumları Yayın Bölümüne teşekkürü bir borç biliriz.

Bu dergi, gelecek yıllarda daha da büyüyerek devam edecek. Umarız bu dergi siz değerli okuyucularımızın, öğrencilerimizin beğenisini kazanır ve okulumuzun bir parçası olmaktan gurur duyarsınız.

Keyifli okumalar dileriz.

Matfen Eğitim Kurumları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Metin ÖZDEMİR

Bağlantı Adresi: Matfen Kültür Sanat Dergisi 1. Sayı